Výzva č. 51 - CZ.1.07/1.3.00/51.0033
Společnost CMC Graduate School of Business Čelákovice realizuje v období 09/2014 až 07/2015 projekt pod názvem Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů (registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0033) v rámci výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Naše škola se tohoto projektu účastní v roli partnera příjemce. Z Evropské unie tak obdržela finance na nákup ICT vybavení – 15 ks notebooků s dotykovým displejem a 5 ks tabletů. Na těchto zařízeních je nainstalován tréninkový a správcovský software (Edubase), který bude využíván ve výuce.

Zároveň probíhá vzdělávání pedagogů (teoretická i praktická příprava) pro používání těchto technologií ve výuce a mentoring, který má za cíl zkvalitnit výuku a využití ICT při ní.

Do projektu je zapojeno 11 učitelů teoretického vyučování a 9 učitelů odborného výcviku.

Částka, kterou škola v rámci tohoto projektu získala je 804 800 Kč.

Další informace lze získat na webových stránkách příjemce projektu: http://www.cmc.cz/images/51/Prezentace_projektu_51-0033.pdf

vyzva c51 logo

Back to top