CZ.1.07/1.3.00/08.0179

Projekt reaguje na potřebu spolupráce škol a firem, konkrétně na spolupráci škol a zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. Pardubický kraj všem odborným školám podle oborové skladby umožní absolvování stáží jejich pedagogů u podniků, které byly osloveny.

Stáže proběhnou ve dvou vlnách a po každé z nich budou následovat výměny poznatků a zkušeností prostřednictvím profesních workshopů v 6 sekcích (strojírenská, elektro vč. ICT, automobilní vč. dopravy, službová, zemědělská a stavební).

Třídenní zahraniční stáž naváže na předchozí aktivity a po ní budou následovat opětovně odborné workshopy. V přípravě na zahraniční výjezd budou absolventi připravování jak odborně, tak i jazykově prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na výuku odborné angličtiny. Účelem projektu je přinést podnikovou a zaměstnavatelskou praxi do škol.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 13 681 482,26 Kč, na projekt byla získána dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 11 629 259,92 Kč. Doba trvání projektu je 33 měsíců, datum ukončení projektu je stanoveno na 1. června 2012.

Back to top