CZ.1.07/1.3.00/08.0179

Projekt reaguje na potřebu spolupráce škol a firem, konkrétně na spolupráci škol a zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. Pardubický kraj všem odborným školám podle oborové skladby umožní absolvování stáží jejich pedagogů u podniků, které byly osloveny.

Back to top