CZ.1.07/3.2.13/02.0017

  • Projekt byl zahájen 1.1.2011 a jeho realizace ukončena 30.4.2013
  • Doba udržitelnosti projektu je 5 let a to do 30.4.2018.
  • Výše příspěvku z EU byla 4 979 640 Kč.
  • Během realizace a udržitelnosti projektu někteří z účastníků kurzů získali výuční listy: 3 osoby v oboru zedník, 1osoba v oboru truhlář a v oboru pokrývač 3 osoby.
  • V období realizace a udržitelnosti projektu spolupracujeme se sociálními partnery, zejména se prohlubuje spolupráce s firmou Agrostav v Žamberku, firmou Bühler v Žamberku, STAPS v Ústí nad Orlicí. Dále pracovními úřady v Rychnově n. K. a Ústí n. O. a Hospodářskou komorou Pardubického kraje.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

  1. Vzdělávání v modulech pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým tak bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací (DK) Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro stavební a dřevo obory (viz. níže).
  2. Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů vybraných DK NSK pro stavební a dřevo obory (viz. klíčové aktivity). Cílovou skupinou budou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků podniků v PK. Tyto programy budou odpovídat jak NSK, tak požadavkům Zákona č. 179/2006 Sb., a proto budou moci úspěšní účastnící obdržet Osvědčení o příslušné DK, což výrazně zlepší jejich postavení u stávajícího zaměstnavatele i na trhu práce.
  3. Jako doplňkovou aktivitou je zde vytvoření systému spolupráce se sociálními partnery, včetně spolupráce na vytvářených vzdělávacích programech.

 Další informace pro zájemce o rekvalifikaci zde:

- Školní aktivity 2017/2018

- Webové stránky

- Montážník nábytku

- Montér suchých staveb

- Pokrývač skládaných krytin

- Pokrývač skládaných krytin střech historických budov

- Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech

- Stavební truhlář

- Truhlář nábytkář

- Zedník

- Zhotovitel zateplovacích systémů

Back to top