CZ.1.07/3.2.13/02.0017

  • Projekt byl zahájen 1.1.2011 a jeho realizace ukončena 30.4.2013
  • Doba udržitelnosti projektu je 5 let a to do 30.4.2018.
  • Výše příspěvku z EU byla 4 979 640 Kč.
  • Během realizace a udržitelnosti projektu někteří z účastníků kurzů získali výuční listy: 3 osoby v oboru zedník, 1osoba v oboru truhlář a v oboru pokrývač 3 osoby.
  • V období realizace a udržitelnosti projektu spolupracujeme se sociálními partnery, zejména se prohlubuje spolupráce s firmou Agrostav v Žamberku, firmou Bühler v Žamberku, STAPS v Ústí nad Orlicí. Dále pracovními úřady v Rychnově n. K. a Ústí n. O. a Hospodářskou komorou Pardubického kraje.

Back to top