22.10.2014 se konala zakládající schůze Zámeckého parlamentu SŠ OŘS Žamberk. Z každé třídy byli zvoleni dva zástupci, z jejichž středu byl zvolen předseda Jan Rybka z PO1 a místopředseda Tomáš Csaszár z PO2. Zástupci se budou jednou měsíčně setkávat na pracovních schůzkách, na nichž budou předkládat návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a životu ve škole vůbec a společně s vedením školy a ostatními učiteli se budou snažit najít optimální řešení.

Zámecký parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Související dokumenty:

Složení
49.19 KB 36
20.03.2017 13:15:42
Stanovy
259.27 KB 29
20.03.2017 13:15:42
Výbor
16.9 KB 30
20.03.2017 13:15:43

Back to top

facebook_page_plugin