Zámecký parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Související dokumenty:

Zámecky parlament stanovy 4.9.2017

Informace o členech ZP

Parlament 14.2.2018

 

 

Back to top

facebook_page_plugin