Zámecký parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Související dokumenty:

Stanovy parlamentu vydané 4. 9. 2017

Složení parlamentu pro rok 2020 - 2021

 

 

Back to top