22.10.2014 se konala zakládající schůze Zámeckého parlamentu SŠ OŘS Žamberk. Z každé třídy byli zvoleni dva zástupci, z jejichž středu byl zvolen předseda Jan Rybka z PO1 a místopředseda Tomáš Csaszár z PO2. Zástupci se budou jednou měsíčně setkávat na pracovních schůzkách, na nichž budou předkládat návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a životu ve škole vůbec a společně s vedením školy a ostatními učiteli se budou snažit najít optimální řešení.

Zámecký parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Související dokumenty:

Stanovy
241.39 KB
06.01.2018 01:00:00

Back to top

facebook_page_plugin