Informace k maturitním zkouškám v roce 2021

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ („kánon titulů“): seznam literárních děl k maturitě – 2020-2021.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2021.

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant ředitelce školy nejpozději do 31. března 2021. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Profilová část MZ ve školním roce 2020-2021

 

Back to top