Informace k maturitním zkouškám v roce 2019

Maturitní zkoušky 2019 - důležité termíny

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ („kánon titulů“): seznam literárních děl k maturitě – 2018-2019.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2019.

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant ředitelce školy nejpozději do 31. března 2019. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek v tomto složení:

  • Maturitní práce s obhajobou – jejím tématem je podnikatelský záměr v oboru obchod nebo služby. Tato zkouška prověřuje schopnost praktické aplikace získaných znalostí za celé studium především z předmětů Ekonomika podniku, Učební praxe, Účetnictví, Marketing a management, Právo a Informační technologie.
    Práce bude zadána v prosinci 2018, termín odevzdání práce je 20. 3. 2019.
  • Ekonomický blok – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí zahrnující okruhy předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management, Právo a Učební praxe.
  • Účetnictví – písemná zkouška zahrnující okruhy předmětu Účetnictví. Realizována bude formou souvislého účetního příkladu. Bude ověřovat znalosti majetku, účetních dokladů a účtování jednotlivých účetních případů. Dále pochopení procesu účtování od začátku až po konec účetního období včetně uzavření účtů, sestavení počáteční a konečné rozvahy a výsledku hospodaření sestavením výkazu zisků a ztrát. Součástí budou i teoretické otázky a daňová evidence. Písemná maturitní zkouška bude v trvání nejdéle 240 minut.

Zadání maturitní práce
1.06 MB 18
07.01.2019 12:16:14
Otázky k profilové maturitní zkoušce – Ekonomický blok
995.17 KB 16
07.01.2019 12:16:12
Seznam literatury
700.17 KB 26
07.01.2019 12:16:10
Čtenářský deník žáka – seznam vybrané literatury k maturitě
24.06 KB 18
07.01.2019 12:16:10
Přihláška k maturitní zkoušce
57.35 KB 25
24.11.2018 18:56:30

Back to top

facebook_page_plugin