Informace k maturitním zkouškám v roce 2020

 Termíny MZ

 Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ („kánon titulů“): seznam literárních děl k maturitě – 2019-2020.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2020.

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant ředitelce školy nejpozději do 31. března 2020. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek v tomto složení:

  • Maturitní práce s obhajobou – jejím tématem je podnikatelský záměr v oboru obchod nebo služby. Tato zkouška prověřuje schopnost praktické aplikace získaných znalostí za celé studium především z předmětů Ekonomika podniku, Učební praxe, Účetnictví, Marketing a management, Právo a Informační technologie.
    Práce bude zadána v prosinci 2019, termín odevzdání práce je 19. 3. 2020.
  • Ekonomický blok – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí zahrnující okruhy předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management, Právo a Učební praxe.
  • Účetnictví – písemná zkouška zahrnující okruhy předmětu Účetnictví. Realizována bude formou souvislého účetního příkladu. Bude ověřovat znalosti majetku, účetních dokladů a účtování jednotlivých účetních případů. Dále pochopení procesu účtování od začátku až po konec účetního období včetně uzavření účtů, sestavení počáteční a konečné rozvahy a výsledku hospodaření sestavením výkazu zisků a ztrát. Součástí budou i teoretické otázky a daňová evidence. Písemná maturitní zkouška bude v trvání nejdéle 240 minut.

Termíny MZ září 2020
295.11 KB 54
02.07.2020 13:55:46
Zadání maturitní práce
338.55 KB 125
30.09.2019 22:09:17
Témata k profilové maturitní zkoušce - Ekonomický blok
347.63 KB 107
30.09.2019 22:06:47
Přihlašování k maturitní zkoušce
64.98 KB 99
30.09.2019 22:03:13
Témata školních zkoušek MZ - AJ
294.84 KB 125
30.09.2019 06:20:43
Čtenarsky denik - seznam vybrane literatury k maturite
24.04 KB 145
30.09.2019 06:16:35
Seznam literárních děl k maturitě 2019-2020
559.42 KB 133
30.09.2019 06:11:51

Back to top