Informace k maturitním zkouškám v roce 2018

11. 4. 2018 se koná písemná práce z českého jazyka
2. 5. 2018 didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka
3. 5. 2018 didaktický test z českého jazyka
4. 5. 2018 didaktický test z anglického jazyka
22. 5. 2018 
termíny pro ústní maturitní zkoušky třída P2O
23. 5. 2018 
termíny pro ústní maturitní zkoušky třída P2O
17. 9. 2018 
opravný termín maturitní zkoušky informace

 

Rozpis termínů maturitní zkoušky na SŠ OŘS Žamberk.

Bližší informace včetně upřesnění časů naleznete JZS pro MZ 2018 - jaro_přílohy - ve formátu PDF.

Další termíny naleznete v maturitním kalendáři 2018.

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ („kánon titulů“): seznam literárních děl k maturitě – 2017-2018.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2018.

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant ředitelce školy nejpozději do 31. března 2018. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek v tomto složení:

  • Maturitní práce s obhajobou – jejím tématem je podnikatelský záměr v oboru obchod nebo služby. Tato zkouška prověřuje schopnost praktické aplikace získaných znalostí za celé studium především z předmětů Ekonomika podniku, Učební praxe, Účetnictví, Marketing a management, Právo a Informační technologie.
    Práce bude zadána v prosinci 2017, termín odevzdání práce je 19. 3. 2018.
  • Ekonomický blok – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí zahrnující okruhy předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management, Právo a Učební praxe.
  • Účetnictví – písemná zkouška zahrnující okruhy předmětu Účetnictví. Realizována bude formou souvislého účetního příkladu. Bude ověřovat znalosti majetku, účetních dokladů a účtování jednotlivých účetních případů. Dále pochopení procesu účtování od začátku až po konec účetního období včetně uzavření účtů, sestavení počáteční a konečné rozvahy a výsledku hospodaření sestavením výkazu zisků a ztrát. Součástí budou i teoretické otázky a daňová evidence. Písemná maturitní zkouška bude v trvání nejdéle 240 minut.

Back to top

facebook_page_plugin