Obory služeb

Odborný výcvik probíhá každý druhý týden na různých pracovištích fyzických nebo právnických osob (hotely, restaurace, pensiony, školní a závodní jídelny) s přihlédnutím k místu trvalého bydliště.

Obory obchodní

Odborný výcvik probíhá každý druhý týden na různých pracovištích fyzických nebo právnických osob (prodejny s potravinářským a průmyslovým zbožím, soukromé a státní organizace) s přihlédnutím k místu trvalého bydliště.

 

  • Nástavbové studium Podnikání (kód 64-41L/51) - dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou

Ve výuce jsou zařazeny návštěvy veletrhů, výrobních podniků, velkoobchodů, supermarketů atd. Žáci se mají možnost účastnit odborných soutěží.

Obory stavební

Odborný výcvik probíhá každý druhý týden na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk a na různých pracovištích fyzických nebo právnických osob s přihlédnutím k místu trvalého bydliště.

Odloučené pracoviště stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk

p. Horyna Jindřich – vedoucí učitel OV
Telefon: 774 610 650

 

Obory strojní

Odborný výcvik probíhá každý druhý týden ve školních dílnách a ve firmě Bűhler CZ s.r.o. Žamberk, kde žáci pracují na moderních kovoobráběcích a tvářecích strojích včetně CNC strojů.

 

Back to top