1. Pololetí

14. 11. 2019 od 15:00 do 16:30 hod. - budova školy

2. Pololetí

2. 4. 2020 od 15:00 do 16:30 hod. - budova školy

V těchto dnech proběhne setkání se zákonnými zástupci, na němž budou předány informace o prospěchu a chování žáků za uplynulé čtvrtletí.

V 15:00 začne hromadné zahájení, poté individuální konzultace s vedením školy, učiteli teoretického vyučování, učiteli odborného výcviku a vychovateli domova mládeže.

 

Účast nutná!

Back to top