PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

  • Přijímací zkoušky na maturitní obory (Gastronomie, Management obchodní logistiky) NEBUDOU konány v případě, že počet podaných přihlášek do daného maturitního oboru bude nižší, než je počet přijímaných uchazečů. Oznámení o konání či nekonání přijímací zkoušky do daného oboru bude zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021.
  • Vzhledem k nízkému počtu vycházejících žáků z 9. tříd je Vaše přijetí na naši školu velice pravděpodobné již v 1. kole přijímacího řízení (učební a maturitní obory).

Volná místa pro 3. kolo
172.21 KB 42
24.05.2021 20:44:32

Back to top