Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. S důrazem na výuku ekonomiky, obchodního a administrtivního provozu, účetnictví, zbožíznalství, výpoččetní techniky, práva, mezinárodního obchodu a cizích jazyků. Součástí studia jsou návštěvy a odborné exkurze veletrhů, velkoobchodů, maloobchdoních jednotek a předváděcích akcí jednotlivých firem. Odborná praxe je jeden den v týdnu v prodejních jednotkách různého sortimentu s přihlédnutím k místu bydliště studenta.

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Obor navazuje na učební obor kuchař-číšník. Součástí oboru je praktické vyučování - odborný výcvik. Obor klade důraz na odbornost, ale zároveň i na výuku cizích jazyků, ekonomiku a výpočetní techniku. Součástí studia jsou odborné stáže a návštěvy veletrhů.

Back to top