Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Obor navazuje na učební obor kuchař-číšník. Součástí oboru je praktické vyučování - odborný výcvik. Obor klade důraz na odbornost, ale zároveň i na výuku cizích jazyků, ekonomiku a výpočetní techniku. Součástí studia jsou odborné stáže a návštěvy veletrhů.

 

Kód: 65-41-L/01
Název oboru: Gastronomie
Délka a forma studia: Čtyřleté denní studium
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Získané vzdělání: Úplné střední odborné
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: podrobnosti najdete v menu Přijímací řízení
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický nebo německý jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Marketing a management, Potraviny a výživa, Psychologie, Účetnictví, Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Právní nauka, Kalkulace, Společenská výchova, Zařízení provozoven, Ubytovací provoz, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Jeden den v týdnu v restauračních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Cílem maturitního oboru je připravit středoškolsky vzdělané odborníky, znalé gastronomického provozu, moderních řídících metod a techniky, dobře jazykově vybavené, s vysokou úrovní profesní etiky. Absolvent nachází uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, např. v restauracích a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucí pozici jako šéfkuchař nebo číšník – specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
Součástí studia jsou návštěvy veletrhů v oboru barmanství a gastronomie, kurzy, odborné semináře, zahraniční praktické stáže v podnicích a odborných školách (projekt ERASMUS+). Naši žáci se pravidelně úspěšně účastní vědomostních a odborných soutěží. Praktická výuka probíhá jeden den v týdnu ve stravovacích zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka. Navíc úzce spolupracujeme s firmou Dolní Morava relax & sport resort.

Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů v oboru barmanství a gastronomie, odborné soutěže žáků a prezentace školy při slavnostních příležitostech.
Kroužky: barmanství, gastronomie.

Back to top