Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. S důrazem na výuku ekonomiky, obchodního a administrtivního provozu, účetnictví, zbožíznalství, výpoččetní techniky, práva, mezinárodního obchodu a cizích jazyků. Součástí studia jsou návštěvy a odborné exkurze veletrhů, velkoobchodů, maloobchdoních jednotek a předváděcích akcí jednotlivých firem. Odborná praxe je jeden den v týdnu v prodejních jednotkách různého sortimentu s přihlédnutím k místu bydliště studenta.

 

Kód: 66-41-L/01
Název oboru: Management obchodní logistiky
Délka a forma studia: Čtyřleté denní studium
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Získané vzdělání: Úplné střední odborné
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: podrobnosti najdete v menu Přijímací řízení
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a druhý světový jazyk (německý, francouzský, ruský jazyk), dějepis, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, administrativa provozu, obchodní provoz a logistika, účetnictví, psychologie, zbožíznalství, management, právní nauka, řeč a komunikace, úvod do světa práce, konverzace v cizím jazyce, informační technologie, učební praxe, odborný výcvik.
Odborný výcvik: Jeden den v týdnu v obchodních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Součástí studia, jsou návštěvy veletrhů, výrobních podniků, velkoobchodů, supermarketů atd., účast na odborných soutěžích.
Všem žákům je umožněno získat řidičský průkaz skupiny B.

Back to top