Instalatér

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem nabízí střední odborné vzdělání ve vodoinstalacích, topenářství a plynárenství.Škola je regionálním centrem přípravy instalatérů v Pardubickém kraji a je pověřena Hospodářskou komorou ČR, naplňovat další vzdělávací cíle tohoto oboru.

V prvním ročníku se žáci seznamují s různými druhy instalačních materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního opracování. Učí se základům technického kreslení, čtení výkresů a orientaci ve výkresové dokumentaci. Odborný výcvik je zajišťován na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk.

Ve druhém a třetím ročníku projdou rozsáhlou teoretickou přípravou a odborným výcvikem pod vedením odborného učitele, nebo na smluvních pracovištích montážních firem s přihlédnutím k místu bydliště.

Truhlář

Učební obor truhlář je tříletý, výuka probíhá v modelu týden škola, týden praxe. Hmotné zázemí oboru truhlář je v Žamberku vynikající – dílny jsou vybaveny základními truhlářskými stroji a nástroji pro zpracování masivu a to jak nábytku, tak stavebně truhlářských výrobků. Dále jsou k dispozici soustruh, ruční elektrické nářadí a také sada řezbářských dlát Narex, což umožňuje provádět i náročnější zpracování dřeva. V prvním ročníku jsou žáci povinně na dílně, již od poloviny druhého ročníku je možné absolvovat praxi v místě bydliště u firem.

Ve škole je k dispozici bohatě vybavena odborná učebna se stovkami vzorků dřeva a dalších materiálů, které musí budoucí profesionál znát. Odborná literatura a řada výukových i firemních materiálů v elektronickém formátu je samozřejmostí. Jsou zde jak moderní publikace z posledních let, tak také historická velmi cenná literatura od konce 19. století.

Kuchař-číšník (kuchař)

Odborná výuka je zaměřena na technologii, potraviny, výživu, kalkulace, ekonomiku, informační technologie, společenskou výchovu, stolničení, zařízení provozoven. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do gastronomických provozů, hotelů a potravinářských podniků.

Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, prezentují své umění při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, zážitkové gastronomii a nejnovějších gastronomických technologiích.

Naše škola spolupracuje s polskou školou Zespół Szkół Nr. 2 im. prof. Tadeusza Katarbińskiego v Dzierżoniowie a slovenskou školou Združená stredná škola obchodu a služieb v Kežmaroku. Obě družební školy jsou zaměřené na gastronomické obory a žáci mají možnost výměny a porovnání poznatků.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Kde kdo umí vařit, málokdo je ale kuchař. Vyuč se u nás skutečným odborníkem."

Kuchař-číšník (číšník)

Odborná výuka je zaměřena na stolničení, potraviny, výživu, kalkulace, ekonomiku, informační technologie, společenskou výchovu, technologii, vybavení hotelových a restauračních provozů. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do gastronomických provozů, hotelů a potravinářských podniků.

Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, zajišťují obsluhu a servis při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, nejnovějších trendech obsluhy, stolování a barmanství.

Naše škola spolupracuje s polskou školou Zespół Szkół Nr. 2 im. prof. Tadeusza Katarbińskiego v Dzierżoniowie a slovenskou školou Združená stredná škola obchodu a služieb v Kežmaroku. Obě družební školy jsou zaměřené na gastronomické obory a žáci mají možnost výměny a porovnání poznatků.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v Žamberku, Ústí nad Orlicí, Letohradě a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Kde kdo umí roznášet, málokdo je ale číšník, servírka. U nás se staneš profesionálem."

Odborná výuka je zaměřena na zbožíznalství, ekonomiku, informační technologie, administrativu prodejny, obchodní provoz, daňovou evidenci, psychologii prodeje. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a maloobchodních jednotek. Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá ve vybraných prodejních jednotkách různého sortimentu s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Nepřipravujeme podavače, připravujeme prodavače. Přijď k nám získat tuto odbornost."

Cukrář

Odborná výuka je zaměřena na technologii, cukrářské suroviny, odborné kreslení, ekonomiku, informační technologie, cukrářské stroje a zařízení, výrobu a odbyt. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a cukráren. Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, prezentují své umění při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, zážitkové gastronomii a nejnovějších cukrářských technologiích.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozním pracovišti v Žamberku, cukrářských výrobnách a prodejnách s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Každý chce mít sladký život. My ti nabízíme sladkou profesi."

Obráběč kovů

Absolvent oboru se uplatní ve strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako univerzální obráběč nebo jako soustružník, frézař či brusič. Je také připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů. Během studia si žák osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek je schopen samostatně podnikat v oboru. Učební obor obráběč kovů je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

Operátor plechové výroby

Absolvent oboru se uplatní ve všech strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako pracovník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. práce na CNC strojích. Učební obor klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu má vysoké uplatnění na trhu práce. Učební obor klempíř je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

Back to top