Instalatér

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem nabízí střední odborné vzdělání ve vodoinstalacích, topenářství a plynárenství.Škola je regionálním centrem přípravy instalatérů v Pardubickém kraji a je pověřena Hospodářskou komorou ČR, naplňovat další vzdělávací cíle tohoto oboru.

V prvním ročníku se žáci seznamují s různými druhy instalačních materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního opracování. Učí se základům technického kreslení, čtení výkresů a orientaci ve výkresové dokumentaci. Odborný výcvik je zajišťován na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk.

Ve druhém a třetím ročníku projdou rozsáhlou teoretickou přípravou a odborným výcvikem pod vedením odborného učitele, nebo na smluvních pracovištích montážních firem s přihlédnutím k místu bydliště.

 

Kód: 36-52-H/01
Název oboru: Instalatér
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, německý a anglický jazyk, základy společenských věd, matematika, informační technologie, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, technické kreslení, materiály, stavební konstrukce, instalace vody a kanalizace, vytápění, plynárenství, odborné cvičení.
Odborný výcvik: Každý druhý týden na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk a na provozních pracovištích smluvních firem s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Svoje znalosti a dovednosti si prověřují na odborných soutěžích s mezinárodní účastí. Součástí výuky odborného výcviku je absolvování kurzů sváření plamenem, svařování plastových potrubí, pájení mědi a získání certifikátu pro lisování mědi. Škola spolupracuje s předními výrobci moderních technologií, nejenom v ČR ale i v zahraničí. To umožňuje, aby žáci absolvovali řadu odborných exkurzí a certifikačních školení.

Všem žákům je umožněno získat řidičský průkaz skupiny B. Po vykonání závěrečných zkoušek mohou absolventi pokračovat v dvouletém maturitním nástavbovém studiu. V praxi se uplatňují u montážních firem, nebo získají živnostenský list a pracují samostatně.

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

  • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

Back to top