Operátor plechové výroby

Absolvent oboru se uplatní ve všech strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako pracovník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. práce na CNC strojích. Učební obor klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu má vysoké uplatnění na trhu práce. Učební obor klempíř je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

 

Kód: 23-55-H/01
Název oboru: Operátor plechové výroby
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a  literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní zpracování kovů, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Back to top