Obráběč kovů

Absolvent oboru se uplatní ve strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako univerzální obráběč nebo jako soustružník, frézař či brusič. Je také připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů. Během studia si žák osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek je schopen samostatně podnikat v oboru. Učební obor obráběč kovů je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

Kód: 23-56-H/01
Název oboru: Obráběč kovů
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní obrábění, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

 

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

  • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

obrabkovu1
obrabkovu2
9213
9221
9408
20191101_095153
20191101_095327
--16
--18

Back to top