Obráběč kovů

Absolvent oboru se uplatní ve strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako univerzální obráběč nebo jako soustružník, frézař či brusič. Je také připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů. Během studia si žák osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek je schopen samostatně podnikat v oboru. Učební obor obráběč kovů je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

Kód: 23-56-H/01
Název oboru: Obráběč kovů
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní obrábění, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Back to top