Operátor plechové výroby

Absolvent oboru se uplatní ve všech strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako pracovník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. práce na CNC strojích. Učební obor klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu má vysoké uplatnění na trhu práce. Učební obor klempíř je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

 

Kód: 23-55-H/01
Název oboru: Operátor plechové výroby
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a  literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní zpracování kovů, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

 

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

  • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce 

Back to top