Truhlář

Učební obor truhlář je tříletý, výuka probíhá v modelu týden škola, týden praxe. Hmotné zázemí oboru truhlář je v Žamberku vynikající – dílny jsou vybaveny základními truhlářskými stroji a nástroji pro zpracování masivu a to jak nábytku, tak stavebně truhlářských výrobků. Dále jsou k dispozici soustruh, ruční elektrické nářadí a také sada řezbářských dlát Narex, což umožňuje provádět i náročnější zpracování dřeva. V prvním ročníku jsou žáci povinně na dílně, již od poloviny druhého ročníku je možné absolvovat praxi v místě bydliště u firem.

Ve škole je k dispozici bohatě vybavena odborná učebna se stovkami vzorků dřeva a dalších materiálů, které musí budoucí profesionál znát. Odborná literatura a řada výukových i firemních materiálů v elektronickém formátu je samozřejmostí. Jsou zde jak moderní publikace z posledních let, tak také historická velmi cenná literatura od konce 19. století.

 

Přímo ve třídě je malá výuková CNC frézka MPW 900 od firmy Jeřábek, která je v provozu prakticky denně. Dále je zde soustruh, pásová pila, dekupírka, bruska, ruční elektrické nástroje a špičkové ruční nástroje Protool, včetně dvou sad řezbářských dlát Narex a Pfeil. Velmi důležitá je také bruska nástrojů Tormek. Toto vybavení slouží jednak k názorné výuce ale také k použití pro kroužek Pantůček, který je každou středu. Toto špičkové vybavení je zakoupeno jednak z grantu EU "Investice do rozvoje vzdělávání", ale také z příspěvků města Žamberk a od příspěvků spřízněných firem.

Učitel má k dispozici v odborné učebně dva počítače, dataprojektor, barevnou laserovou tiskárnu a celou řadu výukových programů – např. TurboCAD, Merick 3000, Selection, Alphacam atd. S tímto zázemím mohou žáci zvládnout nejen běžné truhlářské dovednosti, ale také základy kreslení v CADovém prostředí, export dat do CNC stroje a následně výrobu malých výrobků na MPW 900. Mimo to má škola robotické stavebnice Fischer, které se využívají jak pro zájmovou činnost, tak pro výuku předmětů Výrobní zařízení a fyziky.

Kód: 33-56-H/01
Název oboru: Truhlář
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický nebo německý jazyk, Základy společenských věd,Matematika, Základy přírodních věd, Tělesná výchova, Ekonomika, Informační technologie, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Materiály, Stavební kunstrukce, Technologie, Odborné cvičení, Stavební truhlářství, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk a ve vybraných truhlářských firmách s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Výborné zázemí školy a téměř rodinný způsob výuky dlouhodobě nese své ovoce. Žáci učebního oboru truhlář ze Žamberka již třikrát vyhráli celostátní kolo soutěže SUSO a několikrát se umístili na druhých a třetích místech v krajských kolech. Obor truhlář spolupracuje s celou řadou firem regionálního i celostátního významu.

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

  • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

 

Back to top