Zedník

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Nekonají se přijímací zkoušky, rozhodující jsou výsledky předchozího studia. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu dvouleté maturitní nástavby "Podnikání" nebo se uplatňují u stavebních firem v regionu.

Výuka je organizovaná v týdenních cyklech, každý druhý týden mají žáci odbornou praxi, od druhého ročníku u stavebních firem s přihlédnutím k místu trvalého bydliště. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů tvoří učební plán studia odborné předměty – Technologie, Materiály, Stroje a zařízení, Přestavby budov, Vybrané stati a Odborné kreslení. Žáci zvládají moderní stavební technologie, např. sádrokartony, suché postupy zdění, tenkovrstvé lepení obkladových materiálů, zateplovací systémy.

 

Kód: 36-67-H/01
Název oboru: Zedník
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický nebo německý jazyk, Základy společenských věd, Matematika, Základy přírodních věd, Tělesná výchova, Ekonomika, Informační technologie, Aplikovaná matematika, Odborné kreslení, Stroje a zařízení, Materiály, Přestavby budov, Technologie, Vybrané stati, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden na Odloučeném pracovišti stavebních oborů, Zemědělská 846, Žamberk a na provozních pracovištích smluvních firem s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Obor Zedník je podporovaný Krajským úřadem Pardubice prostřednictvím prospěchových stipendií. Všem žákům je umožněno získání řidičského průkazu skupiny B.

Součástí studia jsou odborné exkurze, kurzy a předváděcí akce, návštěvy veletrhů, spolupráce se zahraničními školami. Škola spolupracuje s firmami Wienerberger, KB-BLOK, Schiedel, Ytong a dalšími, úspěšně se účastní oborových soutěží.

Žáci mohou být ubytovaní na Domově mládeže, škola má novou tělocvičnu a nové moderní zařízení školního stravování.

Back to top